Gammastråling fra verdensrommet


Gammaglimt


Gammastråling dannes gjerne av uhyre energirike og dramatiske fenomener i verdensrommet. Gammaglimt dannes i de intense tyngdefeltene av døde eller kollapsede stjerner, i røken etter supernovaer som har sprengt stjerner i filler, fra supertette objekter som smelter sammen på brøkdelen av et sekund og fra Universets aller voldsomste eksplosjoner: Hypernovaene som skaper voldsomme blaff av gammastråling som kan sees fra ytterkantene av Universet.

Gammaglimt er sterke energiutbrudd i verdensrommet som forekommer i form av røntgen og gammastråling. Når de tyngste stjerne dør, ca. på størrelsen av Oslo, oppstår det en stor eksplosjon og det sendes ut to intense jetstråler i hver sin retning med stor energi. Disse kan bli oppdaget som små fascinerende blink somblir sendt rett mot jorda, de kalles for gammaglimt.
Det er ikke lenge siden man trodde at gammaglimt kun foregikk langt unna jordkloden og at den kun fantes langt i fjerne deler av universet. Dette har blitt forska på og bevist at det kan forekomme kraftige jetstråler til jordkloden på grunn av stjerners plassering i forhold til jordkloden. Denne påstanden er svært farlig. At det blir dannet jetstråler så nærme jordkloden kan det avgis store dødelige doser av gammastråling til jorda.
Strålingen er over på under et minutt, men det er små sjanser for å overleve i og med at det kommer energirike partikler langt ned i bakken etter utstrålingen.

external image 1034258898.07.jpgNone.medium.jpg Illustrasjon av gammaglimt.

Animasjon av konsekvenser av et gammaglimt til jorda:
http://www.forskning.no/artikler/2003/juli/1057139491.43

Gammastråling fra sola


Sola består av hydrogen, helium og andre tyngre stoffer. Når hydrogenatomene kolliderer med hverandre, da blir hydrogenatomene omdannet til helium atomer. I reaksjonen blir det skapt energi i form av gammastråling. Hvert sekund omdannes det 700 millioner tonn hydrogenatomer til 695 millioner tonn helium atomer og 5 millioner tonn energi i form av gammastråling og andre strålingsformer.

external image sola_stort.jpgSolaOppgaver:
1. Når dannes gammaglimt?
2. Hvordan påvirker gammglimt jorda?
3. Hvor lenge værer strålingen?
4. Hvordan oppstår gammastråling fra sola?
5. Hvor mange tonn energi frigis i form av gammastråling?
Kilder:
http://www.forskning.no/artikler/2003/juli/1057139491.43 ; Gammaglimt, bilde; 31.01.2011
http://emmeli2.wordpress.com/sola-som-stralingssender/ ; Gammastråling fra sola; 31.01.2011
http://www.hjorundfjord.no/saboskule/arkiv/Prosjekt/Universet/Gruppe_5/avstander.htm ; Sola, bilde ; 31.01.2011